Sponsorer
Som sponsor er du med til at synliggøre den sydlige del af Kalundborg Kommune, støtte et lokalt arrangement og at bliver forbundet med motionens positive livsværdier. Der deltager hvert år 500-600 løbere.

- Jeres logo på løbsplakat, som tænkes ophængt i hele Kalundborg Kommune
- Jeres logo på flyer, som tænkes omdelt i forskellige sammenhænge
- Jeres logo på løbsnumre
- Jeres logo på skiltning og bannere i forbindelse med løbet
- Jeres logo med link til jeres hjemmeside her på siden
- Mulighed for at sætte banner eller skilt op i start-/målområdet på løbsdagen

Prisen er sat, så både store og små firmaer kan være med. Det er naturligvis muligt at få et større eller mindre sponsorat med følgende større eller mindre eksponering de nævnte steder.
 
Vi tilbyder også gerne naturaliesponsorater til vores tidligere sponsorer – ring gerne herom.
 
Løbet er ”non-profit” og sponsoraterne skal altså udelukkende gå til dækning af udgifter i forbindelse med løbet. Al arbejdskraft er ulønnet.
Løbet er anmeldt til politiet og kommunen.

Vil I vide mere om sponsoratet eller give tilsagn om sponsorat kan I henvende jer til afdelingsleder Lars Jacobsen eller forstander Henrik Dahl på 58 85 91 00. På forhånd tak for velvilje. Af hensyn til den videre planlægning vil vi bede om tilbagemelding hurtigst muligt.
Vinde Helsinge Motionsløb | Vinde Helsingevej 41, 4281 - Gørlev | Tlf.: 58 85 91 00